Nieuws & Video’s

VIDEO: Prijs dakpannen door het dak: “Merk kin dreun krije”

maandag 19 september 2022

REGIO – Door hoge energieprijzen zijn dakpannen om dit moment zo’n 40 procent duurder dan normaal. En dat is opnieuw een klap voor de bouwsector. “Wat in healjier lyn boud wurde koe, is oer trije moanne of in healjier miskien wol net mear mooglik”, verklaart eigenaar Klaas Jellema van aannemingsmaatschappij Jellema in Dokkum.

De keramische dakpannen worden in droogovens gedroogd, maar door de hoge gasprijzen is dat proces onbetaalbaar. Verschillende fabrieken hebben hun productie al stilgelegd. De orders die nog wel worden geleverd worden plotseling veel duurder. “Wy merke dat de prizen sa hurd stige dat ús prizen dêr’t wy wurkers foar oannimme omheech gean. Dat kin foar opdrachtjouwers in drompel wêze om in projekt al as net op te starten”, vervolgt Jellema.

Tweedehands dakpan in trek

Wie zich minder zorgen maakt over zijn handel, is dakpannenverkoper Remmelt de Graaf uit Noardburgum. Hij heeft een flinke voorraad tweedehands, maar ook nog wat nieuwe dakpannen liggen. De Graag merkt dat zijn klandizie de afgelopen tijd toeneemt. “Wy kinne it brûkte spul hiel goed kwyt.” Hij merkt dat steeds meer aannemers hun klanten er zelf op uit sturen om dakpannen bij hem te komen opzoeken.

Voorlopig zijn de dure dakpannen nog leverbaar, hetzij veel duurder. De bouw- en aannemersbedrijven kijken naar alternatieven als betonnen dakpannen, eveneens flink in prijs gestegen, of fabrieken in andere landen. Maar als de energieprijzen blijven stijgen, zijn dakpannen en andere bouwmaterialen over een paar maanden tijdelijk helemaal niet meer leverbaar.

‘Een man een man, een woord een woord’

Wat Jellema van alles het meest verbijstert, is dat leveranciers zelfs de prijzen van eerder geplaatste orders opschroeven. “Ik bin wend: ‘een man een man, een woord een woord’. En meast stiet it ek noch goed op papier. Mar dat dat samar wizigje kin, dat jout wol in protte ûnsekerheid.”

Bron: RTV NOF

Topdrukte bij dakpannenhandel in Quatrebras

Als er drie zware stormen binnen een week plaatsvinden, zit je als dakpannenhandel gebakken. Volgens Joke de Graaf van R. de Graaf Dakpannen in Quatrebras was het vooral zaterdag smoordruk. “Saterdei hawwe wy hjir 370 minsken hân, foaral partikulieren. En hjoed komme der in hiel soad boubedriuwen”, zei ze maandag 21 februari 2022.

Joke en Remmelt de Graaf hadden zaterdag vier extra mensen aan het werk om alle klanten van koffie en nieuwe dakpannen te voorzien. “Famyljeleden hawwe ús holpen”, zegt Joke de Graaf. “En ús soan wurket yn it bedriuw.” Joke heeft long covid, waardoor ze minder in het bedrijf kan doen, dan ze zou willen. “It brânt my yn.” 

De afgelopen dagen deden haar denken aan de zware herfststorm in oktober 2013. “Doe wie it ek ôfgryslik drok, mar no wie it noch folle drokker.” Het bedrijf heeft duizenden pannen op voorraad, maar toch heeft Remmelt zondag voor de zekerheid nog even een kar met dakpannen opgehaald. “It giet wol troch. Wy binne einliks de iennichste yn de regio”, zegt Joke. “Der binne minsken dy komme foar ien panne en oaren komme foar hûndert pannen.” Alle dakpannen zijn nu populair, al zijn de nokvorsten en hulpstukken vaak hardlopers na een grote storm, vertelt ze. “As dy ien kear geane, rint it faak yn de papieren.”

Schade pogen te voorkomen
Ze raadt dan ook aan om nokvorsten goed vast te zetten, al geeft ze ook aan dat schade soms niet te voorkomen is. “It is mar krekt wêr’t de wyn weikomt. Tsjin dizze stoarm wie net folle bestân. Alle dakpannen krije dan in knoei.” De familie De Graaf had zelf geen voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de storm. “Wy fergeaten ús eigen hûs”, lacht Joke. “Gelokkich wie der gjin skea. Allinnich it reid wie wat opwaaid.”

Bron: Actief media